88352
1

ղադագե - բացատրություն

Տե՛ս
Ղադակե:
930
88352
2

ղադագե - հոմանիշներ

88352
4

ղադագե - ռուսերեն թարգմանություն

88352
3

ղադագե - անգլերեն թարգմանություն