88355
1

ղադաղա - բացատրություն

Տե՛ս
Արգելք:
930
88355
2

ղադաղա - հոմանիշներ

88355
4

ղադաղա - ռուսերեն թարգմանություն

88355
3

ղադաղա - անգլերեն թարգմանություն