88356
1

ղադի - բացատրություն

Տե՛ս
Կադի:
930
88356
2

ղադի - հոմանիշներ

88356
4

ղադի - ռուսերեն թարգմանություն

88356
3

ղադի - անգլերեն թարգմանություն