88357
1

ղադիփա - բացատրություն

Տե՛ս
1. Թավիշ:
2. Թավշածաղիկ:
930
88357
2

ղադիփա - հոմանիշներ

88357
4

ղադիփա - ռուսերեն թարգմանություն

88357
3

ղադիփա - անգլերեն թարգմանություն