88358
1

ղադր - բացատրություն

Տե՛ս
Հարգ:
930
88358
2

ղադր - հոմանիշներ

տես Հարգ1 նշան., Արժեք 3 նշան.:
88358
4

ղադր - ռուսերեն թարգմանություն

88358
3

ղադր - անգլերեն թարգմանություն