88367
1

ղազավաթ - բացատրություն

ղազավաթի, [գոյական]
Մահմեդականների կրոնական սրբազան պատերազմը:
930
88367
2

ղազավաթ - հոմանիշներ

88367
4

ղազավաթ - ռուսերեն թարգմանություն

88367
3

ղազավաթ - անգլերեն թարգմանություն