88368
1

ղազուխ - բացատրություն

Տե՛ս
Ցցափայտ:
930
88368
2

ղազուխ - հոմանիշներ

88368
4

ղազուխ - ռուսերեն թարգմանություն

88368
3

ղազուխ - անգլերեն թարգմանություն