88369
1

ղաթ - բացատրություն

Տե՛ս
1. Արանք:
2. Հար (տան):
3. Ծալք:
930
88369
2

ղաթ - հոմանիշներ

88369
4

ղաթ - ռուսերեն թարգմանություն

88369
3

ղաթ - անգլերեն թարգմանություն