88371
1

ղաթիբա - բացատրություն

Տե՛ս
1. Թավիշ:
2. Թավշածաղիկ:
930
88371
2

ղաթիբա - հոմանիշներ

88371
4

ղաթիբա - ռուսերեն թարգմանություն

88371
3

ղաթիբա - անգլերեն թարգմանություն