88373
1

ղաթիր - բացատրություն

Տե՛ս
Ջորի:
930
88373
2

ղաթիր - հոմանիշներ

88373
4

ղաթիր - ռուսերեն թարգմանություն

88373
3

ղաթիր - անգլերեն թարգմանություն