88374
1

ղաթր - բացատրություն

Տե՛ս
Ջորի:
930
88374
2

ղաթր - հոմանիշներ

տես Ջորի:
88374
4

ղաթր - ռուսերեն թարգմանություն

88374
3

ղաթր - անգլերեն թարգմանություն