88376
1

ղաժի - բացատրություն

ղաժու, [գոյական]
Նույնն Է՝ Բոխի:
930
88376
2

ղաժի - հոմանիշներ

գ. (բսբ.) Կերզնենի:
88376
4

ղաժի - ռուսերեն թարգմանություն

88376
3

ղաժի - անգլերեն թարգմանություն