88377
1

ղալ - բացատրություն

Տե՛ս
Փարախ:
930
88377
2

ղալ - հոմանիշներ

88377
4

ղալ - ռուսերեն թարգմանություն

88377
3

ղալ - անգլերեն թարգմանություն