88378
1

ղալա - բացատրություն

Տե՛ս
Բերդ:
930
88378
2

ղալա - հոմանիշներ

88378
4

ղալա - ռուսերեն թարգմանություն

88378
3

ղալա - անգլերեն թարգմանություն