88380
1

ղալաթ անել - բացատրություն

Չարաչար սխալվել (գործածվում Է որպես խիստ հանդիմանություն):
930
88380
2

ղալաթ անել - հոմանիշներ

88380
4

ղալաթ անել - ռուսերեն թարգմանություն

88380
3

ղալաթ անել - անգլերեն թարգմանություն