88387
1

ղալե - բացատրություն

Տե՛ս
Բերդ:
930
88387
2

ղալե - հոմանիշներ

տես Բերդ 1 նշան.:
88387
4

ղալե - ռուսերեն թարգմանություն

88387
3

ղալե - անգլերեն թարգմանություն