88394
1

ղալմուխներ - բացատրություն

Տե՛ս
Կալմիկներ:
930
88394
2

ղալմուխներ - հոմանիշներ

88394
4

ղալմուխներ - ռուսերեն թարգմանություն

88394
3

ղալմուխներ - անգլերեն թարգմանություն