88397
1

ղահվե - բացատրություն

Տե՛ս
Սուրճ:
930
88397
2

ղահվե - հոմանիշներ

տես Սուրճ:
88397
4

ղահվե - ռուսերեն թարգմանություն

88397
3

ղահվե - անգլերեն թարգմանություն