88398
1

ղահվեճի - բացատրություն

Տե՛ս
1. Սրճագործ:
2. Սրճարանատեր:
930
88398
2

ղահվեճի - հոմանիշներ

88398
4

ղահվեճի - ռուսերեն թարգմանություն

88398
3

ղահվեճի - անգլերեն թարգմանություն