88401
1

ղաղլավան - բացատրություն

Տե՛ս
Կաղամախի:
930
88401
2

ղաղլավան - հոմանիշներ

88401
4

ղաղլավան - ռուսերեն թարգմանություն

88401
3

ղաղլավան - անգլերեն թարգմանություն