88403
1

ղամար - բացատրություն

Տե՛ս
Լուսին:
930
88403
2

ղամար - հոմանիշներ

88403
4

ղամար - ռուսերեն թարգմանություն

88403
3

ղամար - անգլերեն թարգմանություն