88405
1

ղամիշ - բացատրություն

Տե՛ս
Եղեգ:
930
88405
2

ղամիշ - հոմանիշներ

88405
4

ղամիշ - ռուսերեն թարգմանություն

տե՛ս Եղեգ։
88405
3

ղամիշ - անգլերեն թարգմանություն