88406
1

ղամշի - բացատրություն

Տե՛ս
Մտրակ:
930
88406
2

ղամշի - հոմանիշներ

88406
4

ղամշի - ռուսերեն թարգմանություն

88406
3

ղամշի - անգլերեն թարգմանություն