88407
1

ղամշուտ - բացատրություն

Տե՛ս
Եղեգնուտ:
930
88407
2

ղամշուտ - հոմանիշներ

88407
4

ղամշուտ - ռուսերեն թարգմանություն

88407
3

ղամշուտ - անգլերեն թարգմանություն