88408
1

ղամչի - բացատրություն

Տե՛ս
Մտրակ:
930
88408
2

ղամչի - հոմանիշներ

88408
4

ղամչի - ռուսերեն թարգմանություն

88408
3

ղամչի - անգլերեն թարգմանություն