88409
1

ղամչիկ - բացատրություն

ղամչիկի, [գոյական] (գավառական)
Պռուկ:
930
88409
2

ղամչիկ - հոմանիշներ

88409
4

ղամչիկ - ռուսերեն թարգմանություն

88409
3

ղամչիկ - անգլերեն թարգմանություն