88414
1

ղայիմ - բացատրություն

Տե՛ս
Պինդ, Ամուր:
930
88414
2

ղայիմ - հոմանիշներ

88414
4

ղայիմ - ռուսերեն թարգմանություն

88414
3

ղայիմ - անգլերեն թարգմանություն