88417
1

ղայլուն - բացատրություն

Տե՛ս
Գլգլակ:
930
88417
2

ղայլուն - հոմանիշներ

88417
4

ղայլուն - ռուսերեն թարգմանություն

88417
3

ղայլուն - անգլերեն թարգմանություն