88418
1

ղայմախ - բացատրություն

Տե՛ս
Սերուցք:
930
88418
2

ղայմախ - հոմանիշներ

տես Սար3 է նշան.;
88418
4

ղայմախ - ռուսերեն թարգմանություն

ի (բրբ.) Каимак.
88418
3

ղայմախ - անգլերեն թարգմանություն