88419
1

ղայմաղ - բացատրություն

Տե՛ս
Սերուցք:
930
88419
2

ղայմաղ - հոմանիշներ

88419
4

ղայմաղ - ռուսերեն թարգմանություն

ի (բրբ.) Каимак.
88419
3

ղայմաղ - անգլերեն թարգմանություն