88420
1

ղայրաթ - բացատրություն

Տե՛ս
1. Նախանձախնդրություն:
2. Եռանդ:
930
88420
2

ղայրաթ - հոմանիշներ

88420
4

ղայրաթ - ռուսերեն թարգմանություն

88420
3

ղայրաթ - անգլերեն թարգմանություն