88400
1

ղա-ղա - բացատրություն

(բնաձայնություն)
Ագռավի կռկռոց:
930
88400
2

ղա-ղա - հոմանիշներ

88400
4

ղա-ղա - ռուսերեն թարգմանություն

88400
3

ղա-ղա - անգլերեն թարգմանություն