88668
1

ճաթիլ - բացատրություն

[չեզոք բայ] (արևմտահայերեն)
1. Ճաքել:
2. (փոխաբերական) Պայթել, տրաքել, պատռվել:
932
88668
2

ճաթիլ - հոմանիշներ

88668
4

ճաթիլ - ռուսերեն թարգմանություն

88668
3

ճաթիլ - անգլերեն թարգմանություն