88673
1

ճաթրտալ - բացատրություն

[չեզոք բայ]
1. Նույնն է՝ Ճաթռտել:
2. Ճռթալ:
932
88673
2

ճաթրտալ - հոմանիշներ

88673
4

ճաթրտալ - ռուսերեն թարգմանություն

88673
3

ճաթրտալ - անգլերեն թարգմանություն