88677
1

ճալակնդել - բացատրություն

[ներգործական բայ] (ժողովրդական)
Ճմռթելով՝ ծալծլելով գունդ՝ կծիկ սարքել:
932
88677
2

ճալակնդել - հոմանիշներ

88677
4

ճալակնդել - ռուսերեն թարգմանություն

88677
3

ճալակնդել - անգլերեն թարգմանություն