88680
1

ճախարակագործ - բացատրություն

ճախարակագործի, ճախարակագործներ, [գոյական]
1. Նույնն է՝ Խառատ:
2. [ածական] Ճախարակով սարքած՝ պատրաստած:
932
88680
2

ճախարակագործ - հոմանիշներ

88680
4

ճախարակագործ - ռուսերեն թարգմանություն

88680
3

ճախարակագործ - անգլերեն թարգմանություն