88685
1

ճախարակահաստոց - բացատրություն

ճախարակահաստոցի, [գոյական]
Ճախարակագործի հաստոց, շրջատաշիչ հաստոց:
932
88685
2

ճախարակահաստոց - հոմանիշներ

88685
4

ճախարակահաստոց - ռուսերեն թարգմանություն

88685
3

ճախարակահաստոց - անգլերեն թարգմանություն