88686
1

ճախարակահոդ - բացատրություն

ճախարակահոդի, ճախարակահոդեր, [գոյական] (կազմախոսություն)
Ճախարակաձև հոդ, ծխնեհոդ:
932
88686
2

ճախարակահոդ - հոմանիշներ

88686
4

ճախարակահոդ - ռուսերեն թարգմանություն

88686
3

ճախարակահոդ - անգլերեն թարգմանություն