88688
1

ճախարակային - բացատրություն

[ածական]
1. Ճախարակին հատուկ:
2. Ճախարակի սկզբունքով աշխատող՝ բանող՝ գործի գցվող:
3. Ճախարակով շարժման մեջ դրվող:
932
88688
2

ճախարակային - հոմանիշներ

88688
4

ճախարակային - ռուսերեն թարգմանություն

ա. 1. Блочный, блоковый․ 2. Круглый.
88688
3

ճախարակային - անգլերեն թարգմանություն