88689
1

ճախարակավոր - բացատրություն

[ածական]
Իր կառուցվածքի մեջ ճախարակ ունեցող (մեքենաների մասին):
932
88689
2

ճախարակավոր - հոմանիշներ

88689
4

ճախարակավոր - ռուսերեն թարգմանություն

ա. 1. Блочный, блоковый․ 2. Круглый.
88689
3

ճախարակավոր - անգլերեն թարգմանություն

1) distaff,spinning wheel
2) winch,windlass,pulley