88692
1

ճախարակող - բացատրություն

1. [ենթակայական դերբայ] Ճախարակել -ի:
2. [ածական, գոյական] Ներտաշող հաստոցը վարող բանվոր:
932
88692
2

ճախարակող - հոմանիշներ

88692
4

ճախարակող - ռուսերեն թարգմանություն

88692
3

ճախարակող - անգլերեն թարգմանություն