88694
1

ճախարակվել - բացատրություն

[կրավորական և չեզոք բայ]
Ճախարակել -ի:
932
88694
2

ճախարակվել - հոմանիշներ

88694
4

ճախարակվել - ռուսերեն թարգմանություն

վեց Точиться, обтачиваться, обточиться.
88694
3

ճախարակվել - անգլերեն թարգմանություն