88697
1

ճախճախուտային - բացատրություն

[ածական]
Ճախճախուտին հատուկ:
932
88697
2

ճախճախուտային - հոմանիշներ

88697
4

ճախճախուտային - ռուսերեն թարգմանություն

88697
3

ճախճախուտային - անգլերեն թարգմանություն