88717
1

ճախուտ - բացատրություն

Տե՛ս
Ճախճախուտ:
932
88717
2

ճախուտ - հոմանիշներ

88717
4

ճախուտ - ռուսերեն թարգմանություն

տե՛ս Ճահճուտ։
88717
3

ճախուտ - անգլերեն թարգմանություն