88702
1

ճախր առնել - բացատրություն

1. Ճախրել:
2. Գետին ընկնել և նորից օդի մեջ բարձրանալ (քարի՝ գնդակի ևն մասին):
932
88702
2

ճախր առնել - հոմանիշներ

88702
4

ճախր առնել - ռուսերեն թարգմանություն

88702
3

ճախր առնել - անգլերեն թարգմանություն