88721
1

ճակատ բռնել - բացատրություն

1. Նույնն է՝ ճակատ կազմել:
2. Դիրք՝ տեղ գրավել, դեր խաղալ:
932
88721
2

ճակատ բռնել - հոմանիշներ

88721
4

ճակատ բռնել - ռուսերեն թարգմանություն

88721
3

ճակատ բռնել - անգլերեն թարգմանություն