88723
1

ճակատ հարդարել - բացատրություն

(հնացած)
Նույնն է՝ Ճակատ կազմել (1-3):
932
88723
2

ճակատ հարդարել - հոմանիշներ

88723
4

ճակատ հարդարել - ռուսերեն թարգմանություն

88723
3

ճակատ հարդարել - անգլերեն թարգմանություն