88650
1

ճ տառը - բացատրություն

(ճե)
1. Հայկական այբուբենի 19-րդ տառը, առաջնալեզվային խուլ պայթաշփական բաղաձայն հնչյունի և համապատասխան հնչույթի գրային նշանը:
2. Իբրև թվական՝ 100, 100-րդ:
932
88650
2

ճ տառը - հոմանիշներ

88650
4

ճ տառը - ռուսերեն թարգմանություն

88650
3

ճ տառը - անգլերեն թարգմանություն