90510
1

մագաղաթ - բացատրություն

մագաղաթի, [գոյական]
1. Կենդանիների (առավելապես հորթի, այծի ևն) հատուկ եղանակով մշակվող մորթի, որ գործածվում է գրելու համար՝ որպես թուղթ:
2. (փոխաբերական) Մագաղաթագույն բան, դեղնած՝ դալուկ բան:
3. (փոխաբերական) Գործածվում է որպես թոշնածության՝ թառամության խորհրդանիշ:
4. (փոխաբերական) Մագաղաթի վրա գրվածը, մագաղաթը որպես գրավոր փաստաթուղթ:
949
90510
2

մագաղաթ - հոմանիշներ

գ. 1. Մագաղաթաթուղթ, մորթաթուղթ (հզվդ.): 2. Մագաղաթագիր: Գրչագիր, ձեռագիր:
90510
4

մագաղաթ - ռուսերեն թարգմանություն

ի Пергамент, пергамент (устар.).
90510
3

մագաղաթ - անգլերեն թարգմանություն

parchment,vellum,scroll,palimpsest