90512
1

մագաղաթագալար - բացատրություն

մագաղաթագալարի, [գոյական]
Գալարաձև փաթաթած մագաղաթ, մագաղաթի փաթեթ:
949
90512
2

մագաղաթագալար - հոմանիշներ

90512
4

մագաղաթագալար - ռուսերեն թարգմանություն

ի Пергаментный свиток.
90512
3

մագաղաթագալար - անգլերեն թարգմանություն